24: Skolleborg

Målestokk: 1:15000
Ekvidistanse: 5 m
Utgitt: 2017-2018, tidligere kart fra 1972 og 1996
Revidert: Nordre del revidert i 2021
Synfaring/revidering: Jussi Silvennoinen, Janne Weckman og Morten Kåre Moe.
Digitalisert: Jussi Silvennoinen og Janne Weckman
Kartbase: Håkaby-Lindtjern-Skolleborg
Tidligere løp: Vårpretten 1976 og -96. NM mellomdistanse finale og NM stafett 2017. Worldcup og prøve VM i 2018. Veteranmesterskapet 2021.
Terrenginformasjon: Åpen og meget lettløpt furuskog uten stier. Småkupert og detaljrikt med mange myrer. Et parti med en større skråli i øst. Spesielt fint tidlig på våren, på ettersommeren mye høyt gress i myrene. En del hogst de seinere årene.
 

24 Skolleborg 1

24 Skolleborg 2