26: Strupe-Glenne (sprint)

Målestokk: 1:5000
Ekvidistanse: 2,5m
Utgitt: 2016, revidert 2019-2020
Synfaring/revidering: Lizzie Ingham 2015-2016, Yngve Skogstad 2019, Svetlana Mironova 2020
Kartbase: Strupe-Glenne (sprintnorm)
Tidligere løp: Østfoldsprinten 2004, 2016.
Terrenginformasjon: Bebyggelse og noen mindre skogsområder. Boligområder, samt noen skoler og idrettsområder.
 

26 Strupe sprint

26 Strupe sprint