22: Håkabyfjella

Målestokk: 1:15 000
Ekvidistanse: 2,5m
Utgitt: 1978
Synfaring: Bakken & Helgesen
Digitalisering: Thormod Paulsen, Morten Dalby
Kartbase: Håkaby-Lindtjern-Skolleborg
Tidligere løp: Militær VM 1978.
Terrenginformasjon: Skogen er for det mest lettløpt glissen furuskog med god sikt, mange myrer, få stier og veier. Terrenget er detaljrikt og små kupert. Tungløpt på ettersommeren og høsten pga høy lyng og gress. I sør skråli med varierende vegetasjon.
   22 Hakabyfjella