28: Hovsfjellet

Målestokk: 1:10000
Ekvidistanse: 5 m
Utgitt: 2021. Tidligere utgave 2002, første gang 1973.
Synfaring: Håvard Lucasen og Yngve Skogstad 2021.
Digitalisert: Håvard Lucasen og Yngve Skogstad 2021.
Kartbase: Hovsfjellet-Ystehede
Tidligere løp: Vårpretten 1972, -79, -84 og 2002. Flere 1. og siste etapper i Grenskuriren, Mil. VM 1978 og O-festivalen 1990.
Terrenginformasjon: Variert med et nærområde til festningen og byen og mer storkupert skogsterreng med mange stup og skrenter. Åpne lettløpte fururabber på toppene. En del tett skog og hogst mellom ryggene. Flere stier og veier skjærer gjennom hele området. Terrenget her bærer tydelig preg av gammel steinhoggerindustri.
 

28 Hovsfjellet

28 Hovsfjellet 2