18: Høiås

Målestokk: 1:10 000
Ekvidistanse: 5m
Utgitt: 2001, første gang 1977
Synfaring/revidering: Yngvar Nilsen, Tore Sandvik, Vidar Ydse og Morten Dalby
Digitalisert: Astrid Bjørnerød, Morten Dalby 2001
Kartbase: Høiåsmarka-Ryggerød
Tidligere løp: Vårspretten 1964,-67,-78,-82,-87,-94,-99. NM 1965
Terrenginformasjon: For det meste åpen lettløpt furuskog med mange myer. Småkupert, detaljrikt og lettløpt terreng. Tyngre på ettersommeren pga høyt gress i myrene.
  18 Hoias