34: Prestebakke (sprint)

Målestokk: 1:5 000
Ekvidistanse: 2,5m
Utgitt: 2010
Synfaring/revidering: Morten Dalby 2010
Digitalisert: Morten Dalby 2010
Kartbase: Prestebakke
Tidligere løp: NM natt 2010.
Terrenginformasjon: Dekker området rundt Prestebakke skole. Lysløype og skogsterreng på østsiden av riksveien. På vestsiden lettløpt morene mo. Noe hogst
   34 Prestebakke sprint