Samleoversikt aktiviteter

Halden Skiklubb har flere aktivitetstilbud tilgjengelig for både aktive, mosjonister og familier på tur. Her er noen av de:

Husk gjeldende Korona-retningslinjene, og vis hensyn med å holde avstand til andre!

Kontaktpersoner: haldensk.no/klubb/kontaktadresser

33: Prestebakkefjella

Målestokk: 1:10 000
Ekvidistanse: 5m
Utgitt: 2010, tidligere kart utgitt av Paulsbo IL
Synfaring/revidering: Morten Dalby 2010
Digitalisert: Morten Dalby 2010
Kartbase: Prestebakke
Tidligere løp: Paulsboløpet og Grensekruriren på 60-, 70- og 80-tallet. NM natt 2010.
Terrenginformasjon: Østre del består for det meste av lettløpt åpen furuskog med mange myrer. Vestre del har mer granskog av varierende alder. Noe hogst og tettere partier, men også høyreist gammel granskog.
 

 33 Prestebakkefjella1

33 Prestebakkefjella2