36: Tistedal (sprint)

Målestokk: 1:4 000
Ekvidistanse: 2 m
Utgitt: 2016
Synfaring/revidering: Matthieu Puech 2016
Digitalisert: Matthieu Puech 2016
Kartbase: Tistedal
Tidligere løp: EM testløp 2016. Østfoldsprinten 2018. KM sprint 2019.
Terrenginformasjon: Kartet dekker både områder med bebyggelse og skogsområder. Tistedal sentrum har kupert boligbebyggelse og i nordre del ligger Tistedal skole og idrettsanlegg. Skogsområdet er kupert og har et kontinentalt kurvebilde. Det er relativt mange stier og vegetasjonen er stedvis ganske tett i sommerhalvåret.
 

36 Tistedal 1

36 Tistedal 2