4: Rokke

Målestokk: 1: 10000 og 1:15000
Ekvidistanse: 5m
Utgitt: 1998, første gang 1978
Synfaring/revidering: Svein Olaussen, Yngvar Nilsen og Bård E. Andersen, 1978
Lars Ole Klavestad 1998
Digitalisert: Lars Ole Klavestad 1998
Kartbase: Rokke-Velund
Tidligere løp: Vårpretten 1980 og -98, O-Festivalen 1991. Deler av terrenget til VM testløp 2019.
Terrenginformasjon: For det meste åpen furuskog med en god del myer, men også blandingsskog med tettere partier og en god del hogst. For det meste småkupert og lettløpt terreng med mange smådetaljer. Få stier.
  04 Rokke