5: Guttersrød

Målestokk: 1:15 000
Ekvidistanse: 5m
Utgitt: 2017
Synfaring/revidering: Jussi Silvennoinen og Kenneth Kaisajuntti
Digitalisert: Jussi Silvennoinen og Kenneth Kaisajuntti
Kartbase: Rokke-Velund
Tidligere løp: Vårspretten 1980. Reserveterreng til VM 1978. NM langdistanse og kvalifisering mellomdistanse 2017. VM testløp 2019.
Terrenginformasjon: For det meste åpen furuskog med en god del myer, men også blandingsskog med tettere partier og en god del hogst. For det meste småkupert og lettløpt terreng med mange smådetaljer. Få stier.
 

5 Guttersrød 1

5 Guttersrød 2