Innbydelse Unionsmatchen

På oppdrag fra Østfold Orienteringskrets inviterer Halden Skiklubb til Unionsmatchen 2007 02-03. juni.

Les innbydelsen her