Kick-Off Grenserittet for funksjonærer

innspurtKick-off, tisdag den 30 juli kl 18.00 på Högskolan i Halden (Remmen).

Här delges viktig information om arrangemanget samt utdelning av t-shirt och crew kort . Alla funktionärer är välkomna.

OBS! Nyckelbanden som sitter på samtliga Crew kort behöver vi att få tillbaka efter arrangemanget. För den enskilda har ett nyckelband inget värde men för oss som arrangörer innebär de ett stort värde och de kan återanvändas till kommande arrangemang.

Nyckelbanden återlämnas till resp FA som sedan lämnar in dessa till Grenserittskontoret. Nyckelbanden kan också återlämnas till Grenserittets informationstjänst på Fredriksten på lördag e.m/kväll för de som har möjlighet till det.