Effektivitet, kvalitet og feststemning

GrenserittetPlan

Aktivum AS hadde en idedugnad med tanke på fremtidens Grenseritt og tilstøtende arrangementer i kveld. Ledelsen med Michael og Vidar hadde invitert en del av FA-personellet blant HSK medlemmene til en gjensidig utveksling av tanker og ideer. Og begrepene i overskriften representerer noe av det viktigste i utviklingen av Grenserittet videre.

 Det var en meget lugn og fin stemning, og mange fine innspill og tanker ble diskutert. Hvordan skal vi satse fremover og hva skal vi fokusere på? Sykkeldeltagelse på generell basis har gått ned og det er ingen tvil om at Grenserittet er nødt til å omstille seg, men samtidig sørge for å fortsatt holde den høye kvaliteten i arrangementet.

Vi tror daglig leder Michael Johansson fikk mange fine innspill å jobbe videre med, og ikke minst fikk rutinerte funksjonærer mulighet til å komme med sine innspill.

Nytt av året blir blant annet joggeløpet Grenseløpet og det etablerte Landegrensen i en litt ny drakt. Med start og mål på torget blir det en helt annen atmosfære, og ikke minst spennende om vi kan få til en mer intim arena. Så får vi bare håpe at det slår an blant deltagere og publikum.

Bra tiltak.