Intervju med årets løypelegger til natt-NM i Halden, Øyvind Helgerud

Helgis

Meritter som o-løper:
Vinner av Tiomila 2004 (løp nattgafling, vekslet «ensam i tet»)
24 natt NM starter, med 9. plass som beste plassering. Noen andre topp 10 plasseringer i NM på de lengre distansene.

Løypelegger erfaring:

NM natt 2010, NM langdistanse 2017, Worldcup 2018, VM testløp/EM testløp
Diverse Vårspretten/Vårstafetten/Norwegian Spring/Halden O-Meeting opp igjennom årene


Kort om årets Natt-NM terreng sett fra din synsvinkel:

Natt NM terrenget er variert og morsomt, og selv om det er et mye brukt turterreng er det ikke et typisk nærterreng med veldig mange stier. I hovedsak er det to forskjellige skogstyper som dominerer området. I de høyere liggende områdene er det for det meste åpen furuskog. Noen steder en del berg i dagen og lettløpt, mens andre områder har noen myrer og litt høyere undervegetasjon. I de lavereliggende områdene, spesielt ned mot Femsjøen, er det mest granskog av varierende alder. Her kan sikten være noe begrenset, og løpbarheten også variere noe.

 

Din filosofi ved årets løypelegging for årets natt-NM?

Jeg har forsøkt å utnytte variasjonene i terrenget til å skape ulike o-tekniske utfordringer med både krevende orienteringsstrekk og strekk med veivalgsmuligheter. Siden det er fellesstart vil det selvfølgelig være gaflinger, men jeg håper og tror at sikker orientering og smarte veivalg bli mer avgjørende enn gaflingene. Det finnes veivalgstrekk med flere alternativer som jeg håper vil inspirere løperne til å gjøre selvstendige valg som kan være avgjørende for sluttresultatet. Selv om terrenget er relativt lettløpt og løypene ikke så lange vil jeg tro at løypene vil føles ganske tunge fysisk.

 

Noen tips fra løypelegger om forberedelser mot Natt-NM?

Som alltid gjelder det å være godt forberedt fysisk. Noen natttreninger i uoversiktlig terreng er også bra erfaring å ha med seg. Dessuten bør man tenke gjennom hvordan man vil gjennomføre løpet taktisk. Når kan jeg «utnytte» andre løpere og når må jeg tenke selvstendig for å kunne dra nytte av mine beste egenskaper. Det er alltid best å stole på seg selv.