Temp-o blir NM-øvelse, men hva er det egentlig?

Pre-O1Under helgens forbundsting ble det vedtatt at en ny NM-øvelse skal innføres allerede fra i år. Øvelsen heter temp-o og er en disiplin innen presisjonsorientering (pre-o). For de som ikke er kjent med hva presisjonsorientering er, så er det en gren underlagt Norsk orientering der det fysiske momentet er så godt som borte, mens den orienteringstekniske nøyaktigheten er satt i høysetet.

I tradisjonell pre-o får utøveren ved start utlevert et kart med en løype med rundt 20 poster inntegnet. I terrenget er det rundt hver postsirkel hengt ut fra 1-5 skjermer. Utøveren skal fra nærliggende stier og veier avgjøre hvilken av skjermene (hvis noen) som er korrekt plassert i henhold til kart og postbeskrivelse. Det gis 1 poeng for hvert riktige svar. I tillegg til denne ordinære løypa, inngår det et lite antall såkalte tidsposter. På en tidspost blir utøveren stilt framfor en postklynge med opptil 6 skjermer, tilsvarende som i den ordinære løypa. Tiden startes i det utøveren får utlevert en bunke med (gjerne 2-3) kartutsnitt som hver har en sirkel og tilhørende postbeskrivelse. Når utøveren har svart på hvilken skjerm han/hun mener henger korrekt i henhold til det første kartutsnittet blar han/hun videre til neste oppgave. Klokka stoppes i det utøveren har avgitt svar på alle oppgavene. Vinneren av en tradisjonell pre-o-konkurranse er den som har flest poeng, og ved poenglikhet har svart raskest på tidspostene etter justering for eventuelle feil på disse.

Den nye NM-øvelsen temp-o, består av kun tidsposter. Typisk består en konkurranse av i alt 5-7 stasjoner (eller postklynger) og utøveren skal svare på 3-5 oppgaver på hver av disse. Totalt pleier det å være fra 20 til 35 oppgaver som skal besvares i løpet av en konkurranse. I ordinær pre-o er det slik at alltid minst en av skjermene er korrekt plassert på tidspostene. I temp-o finnes også alternativet Z, som betyr at ingen av skjermene henger korrekt. (Dette er også et alternativ for oppgavene på selve løypa i eliteklassen i ordinær pre-o.) Det har blitt eksperimentert litt med straffen for å svare feil de siste årene og man faller trolig ned på 45 sekunder tillegg per bom. Er man lynrask har man dermed råd til en eller kanskje to bom mer sammenlignet med en som bruker lengre tid, men da svarer rett. Svartiden blant de beste varierer selvsagt veldig ut i fra hvor vanskelig oppgavene er lagt. Noen enkeltoppgaver besvares av de aller beste på 1-2 sekunder, mens andre enkeltoppgaver krever såpass mye kartlesing at selv de beste velger å bruke opp mot 20-30 sekunder før de avgir svar. Taktikken man velger på hver enkelt oppgave er avgjørende for resultatet. En god temp-o-utøver er hele tiden på hugget og svarer med en gang han er sikker, men har også evnen til å senke tempoet når det er ekstra krevende teknisk og han blir usikker. Psykologien som ligger i vurderingen av hvor lenge man skal stå og lese før man heller burde ta en sjans, samt konsentrasjonen som kreves og evnen til å ta raske beslutninger i pressede situasjoner, gjør dette til en svært intensiv og utfordrende disiplin.

Pre-O2

1: Postklynge 4 under World TempO Trophy 2011

Under EM i Falun i mai prøves et konsept (temp-o blir ikke offisiell EM-øvelse før i 2014) der man først må gjennom en kvalifisering med ulike heat som har forskjellige oppgaver. De beste fra hvert heat går så videre til en finale der nye oppgaver venter, trolig foran publikum. Konseptet vil sannsynligvis være svært likt dette når disiplinen for første gang er VM-øvelse i Finland i 2013. Det har vært arrangert World TempO Trophy (prøve-VM) i forbindelse med VM i Trondheim for to år siden og i Frankrike i fjor der de norske utøverne har hevdet seg svært bra. Før VM i Skottland i juni i år arrangeres det siste World TempO Trophy, før det altså blir VM-øvelse neste år.

Pre-o er generelt en meget god treningsform når det kommer til o-teknikk. Spesielt trener man evnen til rask innlesing av kartet gjennom temp-o, noe som kan være nyttig for eksempel når man har bommet og må lese seg inn på ukjent sted. Å delta på temp-o er derfor i seg selv fin o-teknisk trening, og kan gi ferdigheter man kan få god bruk for når man løper i skogen.

Det arrangeres ikke så veldig mange konkurranser i temp-o i Norge i løpet av året, men antallet vil forhåpentligvis øke fremover. Det er mindre jobb å legge oppgaver til en temp-o-konkurranse enn en ordinær konkurranse i pre-o og det er også enklere å finne egnet sted for en slik konkurranse. Dette siden temp-o kun trenger noen få postområdet og det kan arrangeres nær sagt overalt, det være seg i parkområder eller i skikkelig skogsterreng. En hake med temp-o-arrangementer er at det kreves noe mer mannskap enn til en ordinær pre-o-konkurranse. Sette i forhold til et vanlig o-løp så er det uansett lite mannskap nødvendig på selve arrangementsdagen – så temp-o er noe også mindre klubber med få ressurser burde ha mulighet til å arrangere.

Det arrangeres som nevnt ikke så mange konkurranser i temp-o i Norge i dag. Den første muligheten for å prøve temp-o blir nok publikumsløpet i EM i Falun i mai, for de som har tenkt seg dit. Helga etter er det svensk Elitserie ved Lysekil, «rett over grensa». Ordinær pre-o kan prøves fra Lindtjern under Norwegian Spring pre-o, som arrangeres 28. og 29. april, uka etter hovedarrangementet.

Virker dette spennende bes man følge med på preo.no eller ta kontakt med undertegnede. I mellomtiden kan man teste ut ferdighetene i temp-o på nett ved å følge instruksjonene på den Tsjekkiske temp-o-treningssiden.