Er du lærer og satsende o-løper?

DSC 0134

Da er det muligheter for deg i Halden! Viken fylkeskommune utlyser en rekke stillinger, hvorav flere Lærerstillinger som har blitt lagt ut i Halden:

  • Lærer i idrettsfag og kroppsøving (vikariat)
  • Lærer i helse- og oppvekstfag (to stillinger, fast og vikariat)
  • Lærer i medieproduksjon og kommunikasjon (fast)
  • Miljøveileder ved Forsterket avdeling (to stillinger, fast)
  • Lærer i engelsk og tysk (tre stillinger, fast og vikariat)
  • Lærer i norsk (to stillinger, vikariat)
  • Lærer i kjøretøyfaget (fast)
  • Lærer i salg, service og reiseliv (fast)
  • Lærer i psykologi (vikariat)
  • Lærer i matematikk og naturfag (tre stillinger, fast og vikariat)

Se: utlysninger her: https://halden.vgs.no/om-skolen/stilling-ledig/