Skolebesøk

En viktig del i prosjektet er å besøke samtlige barneskoler og noen ungdomsskoler i Halden. Med hjelp av nye og fancy hjelpemidler samt et motiverende opplegg vil vi gi elevene et positivt bilde av orientering og dessuten håper vi også at lærerne skal se på dette som en mulighet til å lære seg mer om orientering. Her kommer litt info om vårt opplegg. Det opplegget vi hadde tenkt oss, fungerer best i skoletrinn 5-7, hvor er elevene er tilstrekkelig gamle til å kunne forstå og bruke kartet, men også såpass unge at det skal fremme den lekfulle opplæringen på skolegården

Material: Et veldig vellykket tiltak har vært å innføre bruken av Emit-touchfree som stempling på postene. Dette har fått gjennomgående positiv tilbakemelding. Elevene syntes det var ekstra motiverende og kult å stemple med denne teknologien. Dessuten har vi kjøpt inn et klassesett med Silva nybegynner-håndleddskompass. Disse har vi brukt som et hjelpemiddel for å rotere kartet rett

...

Lære seg orientering

Orientering handler ikke bare om å løpe fra et sted til et annet så fort som mulig. Det som er viktig når en underviser orientering er å få alle elevene til å forstå at kartet og virkeligheten faktisk henger sammen. Det gjelder å forsøke å få hver elev til å kjenne at en vet hva en holder på med, enn å bare løpe en løype så raskt som mulig. Da kommer eleven også til å oppleve orientering som noe kult. Kunnskaper om å forstå og bruke kart er en viktig ferdighet som eleven kan ha stor nytte av på mange måter senere i livet. Ta altså vare på sjansen du har som lærer og gjennomfør en pedagogisk, nøye planlagt undervisning i orientering!

Når en lærer seg å orientere er det en fordel å begynne i et kjent område som for eksempel på skolegården. Det miljøet passer utmerket for å lære orienteringens grunnelementer. Da behøver ingen være redde for å gå seg vill og læreren kan lett koordinere og hjelpe gruppen. Det er bra at begynne leksjonen med å repetere hva et kart er og hvordan

...