Interoptiks innsatspris 2011

interoptikInteroptik ønsker å fortsette å stimulere ungdomsarbeidet i Halden Skiklubb, og setter også i 2011 opp en innsatspremie for HSK's ungdommer.

 

 

Bakgrunn

Petter_og_MonicaFjorårsvinner Petter N. Kildebo og daglig leder i Interoptik, Monica Lie

Interoptik Halden, som er HSKs samarbeidspartner når det gjelder syn og synstrening, opprettet en innsatspremie for HSKs ungdommer 2010, som også blir satt opp i 2011.

Prisen er en innsatspris som skal utdeles til en utøver i Haldens ungdomsgruppe (13-16 år). Utøvere vil bli vurdert ut i fra antall ganger de møter opp på klubbens ungdomstreninger, deltagelse på løp (kretsløp/ungdomsserieløp) og innsatsen de viser på disse treninger og løp. Den utøver som deltar på flest treninger/løp og samtidig viser stor innsats og vilje vil bli tildelt prisen.

Premie

- Vinneren av Interoptiks Innsatspris tildeles en pokal.

- Interoptik har bevilget kr 5.000,- i forbindelse med innsatsprisen. Vinneren av Interoptiks innsatspris får bestemme en sosial aktivitet for UFO 13-16 årsgruppen som disse pengene skal gå til. Alle i UFO 13-16 jobber frem en ønskeliste av aktiviteter og vinneren bestemmer hvilken aktivitet som skal prioriteres.

Statutter

Innsatsen beregnes på bakgrunn av følgende:

- Deltagelse på UFO 95-98 sine vinter-, vår- og høsttreninger

- Deltagelse på tirsdagsløp gjennom sesongen

- Deltagelse på o-løp gjennom sesongen.

Perioden regnes fra januar – t.o.m. september