Høiåshytta stengt søndag 20. februar

Pga. sykdom er Høiåshytta ikke åpen søndag 20. februar.