Historisk karttegnertreff på Høiås

Karttegnere samlet på Høiås

Karttegnere samlet på Høiås

I forbindelse med jobben Morten Dalby har utført med å samle historisk oversikt om kartproduksjon i Halden Skiklubb, var det tirsdag 28.3.17 en samling på Høiåshytta hvor flere generasjoner karttegnere i klubben møttes til mimring. På bildet ser vi fra venstre Yngvar Nilsen, Bård Andersen, Morten Dalby, Larry Erntzen, Fritz Køhn og Hans Køhn. Disse personer er klubbens mest sentrale karttegnere i tidsrommet fra 1961 fram til i dag. 

Når Halden Skiklubb har nådd posisjonen som en av de fremste klubber innom o-sporten, har gode orienteringskart vært en nødvendighet. Det har muliggjort gode tekniske treninger samt å arrangere nasjonale og internasjonale konkurranser. Derved har bidraget fra klubbens karttegnere vært av stor betydning. Samlingen rommet både teknisk fagprat samt muntre historier - som det var mange av.