Historisk presentasjon: Kart og karttegning i Halden skiklubb

Til alle som liker å titte på o-kart og kanskje også er litt historisk interessert, så er det her vedlagt en beskrivelse av karttegningen i HSK fra 1928 til 2016.

Klartjern og Remnevannet på gammelt kart

Her kan du lese om hvordan Edgar G. Andersen og Kåre Varting tegnet de første o-kartene til klubben før andre verdenskrig, om Edgar sitt første spesialtegnede o-kart ved Remne Vandet, om arbeidet som ble videreført av Steffen Steffensen og Roar Andersen, om NM-kartene til Fritz Køhn, Larry Erntzen og Hans Køhn, om Bård E. Andersen – en av skaperne til de moderne orienteringskart i Norge, om synfaringen og rentegningen til bl.a. Yngvar Nilsen og Morten Dalby, samt om innføringen av datateknologi, OCAD og Laserdata – en revolusjon i fremstillingen av orienteringskart!

Klubben/KAG sin gode og store kartproduksjon de siste årene med bruk av dyktige utenlandske karttegnere er også dokumentert.

Les historikken her (revidert 11.02.17)!