SENIORGJENGEN

seniorgjengen.jpgseniorgjengen.jpg-gutta på tur.

Tirsdag 12.juni dro seniorgjengen på sin årlige utflukt. 12 av gjengen deltok.

Vi er jo 20 i alt, men noen prioriterte å jobbe på Høiås denne dagen også, og noen hadde andre gjøremål. Seniorgjengen er jo så heldig som får lov til å holde løyper og Høiåsanlegget i gang. Vi tjærebrer, snekrer, maler, murer, sjauer med ved, slår gras, ordner med veien og løypene og rydder - til og med på "vertinnens" rom. Og så har vi det hyggelig sammen sosialt. Belønningen er å se hvordan Høiåsanlegget fungerer blant alle aktive - unge og eldre - og alle turgåere. 

Turleder Egil Fladeby hadde hatt planen for årets tur klar ett års tid, og målet denne gang var den første Høiåshytta som i dag er å finne i Korsetfjella. Egil hadde ordnet så vi fikk betrakte hytta innvendig. Det var interessant. Riktig koselig innredet var hytta, og rominndelingen var nok som den opprinnelige med peisestue og et lite kammers.
Etter at matpakke og kaffe var fortært, ble det orientert og diskutert om aktuelle gjøremål på "Åsen". Frits Køhn orienterte om veiutbedring og parkeringsplassen ved bommen, Øivind Nielsen om tjærbreing osv.

hoias_forste_hytte.jpghoias_forste_hytte.jpgPå oppfordring orienterte Einar Haugen om den første Høiåshytta som vi nå hadde anledning til å betrakte. Allerede 1892 ble det besluttet å bygge hytte. Det ble leid et stykke utmark av Herrebrøden nordvest på Høiåsen. Et merkelig sted, synes mange i dag. En bod som skulle rives, ble kjøpt av Saugbrugsforeningen for kr 50. Det ble tømret opp ei hytte på Kjerring-brygga av materialene. Stokkene ble merket. Hytta ble demontert og fraktet med hest til hyttetomta. Fra Demma måtte det først lages en provisorisk vei. I 1893 kunne Haldens Skiklub ta den første skihytte i Østfold i bruk.
Hytta ble et populært mål for turer i Høiåsmarka, og ganske snart ble den for liten. Så begynte diskusjonen om man skulle utvide hytta eller bygge ny. Denne diskusjonen pågikk fram til 1901.
Snømangel var også et problem på 1890-tallet. I årsberetningen for 1897/98 kan man lese:"Skikluben har ført en ubemerket tilværelse da der intet skiføre har været". På generalforsamlingen 18.2.1899 ble følgende vedtatt:"Der besluttedes intet at foretage med Tilbygg af den gamle Hytten eller byggning af ny". Den 3.12.1901 besluttet styret følgende:
"Det foredrogs Formanden at utarbeide Tegning til en ny Hytte med benyttelse af den gamle Hytte". (uff, uff - tenk om det hadde blitt noe av).
Så endelig den 17.2.1902 -" Bestyrelsen enedes om at fremsette forslag for  Generalforsam-Lingen. Der bygges for Skiklubens regning en Skihytte på Høiaas kostende omkring kr 6.000".Det ble kr 8700.  Forslaget ble vedtatt, og dagens hytte ble en realitet. Du verden hvor takknemlig  vi må være for den besluttsomhet og dristighet skiklubbens medlemmer viste med dette vedtaket, og hvilken fornuftig plassering.
Den første Høiåshytte ble solgt i 1904 til Anders Riddervold på Korset for kr 150.