Slik det hele startet

Av en eller annen grunn har jeg tatt meg til å rydde på "Vertinnens rom" eller  av mange kalt kartrommet i annen etasje på Høiåshytta. Til daglig droppes likt og ulikt der, uten system. Mye av jobben blir å sortere mellom noe som vil være av interesse i framtida og ting uten interesse. Det er begrenset plass, og det som ikke er av interesse, bør kastes fortest mulig, men vurderingen blir jo svært subjektiv.!

Her om dagen kom jeg over et avisutklipp fra Smaalenenes Amtstidende Lørdag 17.jan. 1931.  Utklippet handlet om "Haldens Skiklub gjennom 40 år". I artikkelen, som fasinerte meg, var beskrevet Ludv. Larssens (1862-1943) beretning om...

 ...slik det hele startet:

"Før Haldens Skiklub blev startet, var der ingen skisport å tale om i Halden.

Fra min barndom husker jeg ikke andre enn 10-12 gutter som drev og gikk på ski. Det ble snakket om som noget merkverdig at løitnant Anker og frue hadde stått på ski fra Gamleporten og ned.

Her i Halden har skisporten variert eftersom vi har hatt gode og slette snevintere. Enkelte perioder har der ikke kunnet være tale om nogen skisport. I 1886 hadde vi en fin vinter med meget sne, og da var det likesom interessen for skisport våknet for alvor. En del av oss yngre blev enige om å forsøke å samle skiløperne. Vi averterte en søndagstur til Høiås, og turen vandt tilslutning. Der møtte ca 30 stykker i Nordsidens park og så drog vi avsted på vår første Høiåstur. Vi slog oss ned ved varden der oppe, spiste våre frosne smørbrød, men syntes det var hyggelig. Efter denne tur festnet tanken om at danne en skiklubb sig. Vinteren 86-87 blev der arrangert et skirenn, det er det første jeg kan huske, men det er meg fortalt at der skal være holdt et tidligere.

Efter dette rennet blev vi enda mer opsatt på å få vår egen klubb. Jeg gikk omkring med en liste og tegnet ca 40 medlemmer. Den 12.januar 1891 holdt vi så vår "konstituerende generalforsamling". Der møtte over halvparten av de 40 medlemmer og stemningen var fortrøstningsfull."