Einars Edgar G. Andersen foredrag

Under gubbenes årlige bacaloaften presenterte Einar Haugen en av klubbens ildsjeler Edgar G. Andersen. Han var blant annet en pioner på karttegningsfronten i Norge (les artikkelen om klubbens karttegnigshistorie), men bidro også på en masse andre områder i klubben.

Her kan dere laste ned et sammendrag av foredraget.