Femsjøløpmestere

femsjomester1.jpgfemsjomester1.jpgUnder "Gubbegjengens" (dugnadgjengens) julemiddag på Høiås tirsdag kveld  ble det utnevnt to FEMSJØLØPMESTERE.

Dette trenger jo en forklaring. Fra 1960 til 1980 ble det arrangert det såkalte Femsjøløpet på ski. Arrangører var Tistedal Friluftslag og Halden Skiklubb. Løpet gikk fra Ertehytta til Høiås eller omvendt via Fismedal. Det var ikke skiføre til å arrangere løpet hvert år. Slik har det vært til alle tider her i distriktet. I løpet av 21 sesonger var det mulig å arrangere 12 løp.

På "vertinnens rom" i annen etasje på Høiåshytta fant jeg, blant likt og ulikt, to fine pokaler som det var preget "Femsjøløpet" på. Disse pokalene syntes jeg burde komme til heder og verdighet, men på hvilken måte? Det vel bevarte arkivet fra dette for lengst avsluttede arrangement ble studert. 

Studiet ga et interessant resultat. Det var to som hadde fullført alle 12 løpene, og de to var og er en del av "grunnfjellet" i gubbegjengen - fortsatt ivrig som bare det med løyper og annet for å holde Høiåsanlegget i gang.

De to konkurrentene var Hans Olaussen og Larry Ernstzen. I løpet av 12 løp hadde Hans gått 7 min. og 37 sek. fortere enn Larry, eller 38 sek. pr løp!

Med dette som grunnlag var pokalenes skjebne lagt. Navn og resultater ble gravert inn, og det ble lagd diplomer.

Før vi gikk løs på desserten, ble "Femsjøløpmesterne" kalt fram  til "pallen". Nestleder Erik Hauge overrakte trofeene til de overraskede mesterne, og det ble munterhet og applaus i forsamlingen.

Einar Haugen

femsjomester2.jpgfemsjomester2.jpg  femsjomester3.jpgfemsjomester3.jpg femsjomester4.jpgfemsjomester4.jpg