Skolebesøk

En viktig del i prosjektet er å besøke samtlige barneskoler og noen ungdomsskoler i Halden. Med hjelp av nye og fancy hjelpemidler samt et motiverende opplegg vil vi gi elevene et positivt bilde av orientering og dessuten håper vi også at lærerne skal se på dette som en mulighet til å lære seg mer om orientering. Her kommer litt info om vårt opplegg. Det opplegget vi hadde tenkt oss, fungerer best i skoletrinn 5-7, hvor er elevene er tilstrekkelig gamle til å kunne forstå og bruke kartet, men også såpass unge at det skal fremme den lekfulle opplæringen på skolegården

Material: Et veldig vellykket tiltak har vært å innføre bruken av Emit-touchfree som stempling på postene. Dette har fått gjennomgående positiv tilbakemelding. Elevene syntes det var ekstra motiverende og kult å stemple med denne teknologien. Dessuten har vi kjøpt inn et klassesett med Silva nybegynner-håndleddskompass. Disse har vi brukt som et hjelpemiddel for å rotere kartet rett vei, noe som også ble tatt godt imot hos elevene. Vi tar i bruk våre nytegnete kart i 1:1000 skala over skolegårdene  som er printet på bra papir. Utenom dette kreves det lite for å gjennomføre opplegget, utenom kart og bukker til å feste Emit-Touchfree-postene på.

Opplegg: Som regel hadde vi 60-90 minutter på oss å gjennomføre opplegget. Vi begynner alltid med en gjennomgang på ca 15 minutter inne i klasserommet. Der går vi gjennom hva orientering er, hva et kart er og hvordan det brukes, litt om karttegnene, bruk av kompass og om emit-touchfree-postene. Vi bruker konseptet «rødt til rødt» med kompassene. Det vil si at vi brukte kompasset til å rotere kartet rett vei. Den øverste delen av kartet er rød og om den røde delen av kompassnålen også peker i samme retning vet vi at kartet er orientert dvs. vendt i rett retning. Kompasset er et bra hjelpemiddel for å orientere kartet, men en del elever forstod også utmerket hvordan dette kunne gjøres uten. Men for en del var «rødt til rødt» til stor nytte. Erfaringsmessig har det vært bra å samle elevene innendørs i begynnelsen. Delvis for å gå gjennom det grunnleggende i orientering, men minst like viktig å fortelle hva som skulle gjøres senere for å redusere forklaringen ute.

Når vi går ut begynner vi med å gå samlet en kort introduksjonsrunde. Dette for å vise praktisk en del av det som ble beskrevet inne. Vi stopper opp på hver post og orienterer kartet ved hjelp av «rødt til rødt»-konseptet. Vi prøver også å oversette kartet og forstå at det som er tegnet inn på kartet faktisk også finnes i virkeligheten. En utfordring er å få elevene til å ta seg tid til å se ordentlig på kartet og ikke bare haste seg til alle poster de ser. De elevene som forstår kartet bra synes ofte at introduksjonsrunden er unødvendig, men for mange usikre elever er den veldig nyttig.

Elevene blir instruert av en løper fra HSK

Elevene blir instruert av en løper fra HSK

Etter denne praktiske innledningen bytter vi kart og løper flere løyper. For at ingen skulle føle seg presset fikk elevene selv bestemme om de ville løpe ensom eller med en venn. Men vi forsøker å unngå grupper på mer enn to, ettersom at det da blir flere elever som bare løper etter sine kamerater uten å selv lese kartet selv. I begynnelsen finnes det tre ulike løyper med kartbytte etter hver løype, for de som ble ferdige finnes det ytterligere en bonusrunde. Sløyfene fungerer bra ettersom en kan spre ut elevene på ulike løyper samtidig. Elevene spres ved å begynne på forskjellige løyper, for å så jobbe seg gjennom alle. Dessuten er det en effektiv måte å holde kontroll på hvor raske de forskjellige elevene var og tilpasse dette til den tid som en hadde tilgjengelig. Alt i alt fungerer tidsplanen bra, de fleste ble oftest ferdig med de tre første løypene, og en del også bonusrunden.

3 spennende løyper

3 spennende løyper

De som vil kan få sin tid og mellomtider fra post til post fra sin siste løype via Emit-touchfree-systemet. Vi fokuserer ikke på hvem som hadde den raskeste tiden, ettersom det legges mest vekt på at flest mulig skulle forstp kartet og ta postene i rett rekkefølge. Det viktigste er å gi alle elever en positiv opplevelse av orientering og å forsøke å få de til å skjønne det de gjorde. Målet er ikke å arrangere en ren konkurranse for elevene. Dette har vist seg å fungere godt. Elever er ofte fascinert over teknologien som brukes, så stemplingssystemet resulterte i mye god feedback.

 

Tilbakemeldinger

Noen ord om hva lærere og elever i Halden har sagt om skolebesøkene:

Lærere: 

«Veldig vellykket opplegg. Bra å begynne inne og fortsette ute»
«Introduseringen inne er gull verdt»
«Det bare lyser i øynene på elevene. Får JEG bruke all denne nye teknikken?»
«Etter timen spurte halve klassen meg om hva en gjør for å begynne på orientering på fritiden»
«Imponerende at dere lyktes med å aktivere alle i klassen, til og med de som ikke ellers liker gym»
«Utrolig at til og med den ‘tøffe gjengen’ ble med. De er vanligvis aldri interessert i noe annet enn fotball.»
«Inspirerende og motiverende å få besøk av en ‘proff’.»
«Si bare ifra neste gang dere har et skoleprosjekt. Vi er definitivt med.»

Elever:

«Dette var kjempekult! Jeg tror jeg skal begynne med orientering!»
«Det kuleste var å stemple (med Emit-touchfree) på postene.»
«Det var slitsomt, men kult.»
«Det er så bra med en sport der en ikke trenger å stresse og ha så dårlig tid hele tiden. Jeg ikke å konkurrere.»
«Det her var det beste vi noensinne har gjort i gymmen!»
«Var jag raskest? JAA, så bra! Jag liker å konkurrere!»
«Dere kommer vell tilbake i morgen også? Jeg skulle ønske jeg kunne løpe orientering hver dag.»
«Urettferdig! Hvorfor får ikke tredjeklassinger løpe orientering!?» (Forbigående elev i tredjeklasse)