17.mai på Hafsrød og Frokost på Frediksten Kro

Det blir en tilnærmet tradisjonell markering med minneord og bekransning ved støtta på Hafsrød 17. mai 2020 kl. 0800. Tilnærmet - fordi vi i disse tider må ta hensyn til smittevern:

  • vi kan være inntil 50 personer.
  • alle må holde minst en meter avstand til personer som man ikke bor sammen med.
  • syke personer kan ikke delta
  • og vi oppfordrer personer i risikogrupper til å ikke delta
  • vi må ha oversikt over hvem som er der - du må derfor melde deg på: https://entry.haldensk.no/event/2340

For de som ikke kan delta vil vi derfor sørge for at det blir gjort opptak som publiseres senere på 17.mai!

Halden SK har også avtalt med Fredriksten Kro at de åpner sine dører for oss og serverer 17.mai frokost fra ca. kl. 0900, som vi da kan kjøpe individuelt. Fredriksten Kro har åpent, gjort de nødvendige smittetiltak og rikelig med plass for oss. Det er et tilbud til alle om å benytte denne mulighet til felles 17.mai frokost i historisk miljø. Det gjelder også for dere som ikke har anledning til å være med på Hafsrød.

Vi sees 17 mai, Vi håper at noen benytter denne mulighet til en fin start på nasjonaldagen.

Ansvarlig for arrangemenett er: Bjørn Axel Gran (leder Halden SK)

Stryret