Årsmøtet 2021

His

Halden Skiklubb sitt årsmøte ble avholdt i går - digitalt - med drøyt 40 deltagere tilstede.

Årsberetningen ble godkjent med noensmå justeringer og mange applauser - her er den rettede, signerte versjonen: Halden_SK_Årsberetning_for_2020_signert.pdf

Regnsakpet ble godkjent uten endringer. På behanling av inkomne forslag ble det vedtatt at "Halden SK igangsetter renovering av takpapp og shingel og Hytteanleggstyret får i mandat å innhente 3 tilbud før hovedstyret og Hytteanleggstyret velger en tilbyder" og for rennovering av HSK-Huset i Alfheimveien "Årsmøtet godkjenner en ramme på 900 000 for renovering. Det skal utarbeides en kravspesifikasjon før anbud velges". Deretter ble det besluttet å ha kontingent og aktivitetsavgift med samme beløp som i 2020. Forslag til budsjett ble godkjent med følgende fullmakt til hovedstyret: Styret gis fullmakt til å foreta nødvendige omdisponeringer, inngå avtaler innenfor budsjettets rammer og innarbeide årsmøtevedtakene.

Neste poster på agendaen var Organisasjonskart og valg. Dette ble en god (og lang) diskusjon rundt Idrettsforbundet og Halden Skiklubb sine lover om kjønnsrepresentasjon, og hva som er hensiktmessig i praksis. For o-løpere en typisk situasjon at kart og terreng ikke er i overensstemmelse. Styret ble gitt i oppdrag å foreta en organisasjonsevaluering som adresserer både nedgangen i aktive medlemmer og mulighetene for å oppnå kjønnsbalanse i alle styrer og utvalg i henhold til lovene. Valget ble foretatt uten stor dramatikk. Kontaktlista er oppdatert, og du finner en oversikt over alle valg og oppnevnelser finner du her Valg_Halden_SK_2021.pdf. En stor takk til Anne Julsrud Haugen, Anja Wingstedt og Magnus Nordbrøden som gikk ut av hovedstyret, og velkommen til Ellen Kathrine Svendsby, Karainne Hauge og Bjørn Brække som ble valgt inn. En post står desverre ledig - O-gruppe leder. Her ber vi folk prate med hverandre og komme opp med en kandidat!

Etter årsmøtet var det utdeling av priser. Vinnerne var:

Kynningsrud-prisen: Jakob Torgersen og Sigrid Schmitt Gran

Aktivum-prisen: Niels Christian Hellerud, Jakob Torgersen og Vendula Halden.

Grotta-prisen: Eirik Nordbrøden og Anne Julsrud Haugen

Du kan også lese intervj med leder i Halden Skiklubb i HA.