Årsmøte Halden Skiklubb

hsk logo

Det innkalles herved til årsmøte i Halden Skiklubb onsdag 3.februar 2021 kl.1830.

Møtet avholdes digitalt (link vil Teams møte sendes ut på e-post til medlemmer. Dersom du ikke er på disse lister og ønsker å delta gi beskjed til klubbens leder pr epost)

Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må sendes klubbens leder på e-post adresse: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. senest onsdag 20. januar 2021.

Årsmøtedokumenter blir gjort tilgjengelig her fortløpende.

Saksliste iht. klubbens lover. Etter møtet blir det diverse utdelinger (Kynningsrudstipendet, Aktivumstipendet og Grottaprisen).

Sak   Tittel Innhold Dokumenter/Link 
1 Godkjenne stemmeberettigede    
2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsordenen
Møtet ble innkalt pr e-post (medlemslister og Medlemsnett), nyhetssak på Hjemmeside og Annonse i HA fredag 8. januar 2021.
Sakslista er som angitt her.
 Foretningsorden.pdf

 

3 Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
Forslag på dirigent: Bjørn Axel Gran
Forslag på refrent: Claus Norsted og Eirik Nordbrøden
Forslag til å undertegne: ...
 
4 Behandle årsberetninger fra styret og grupper Forslag til vedtak: Årsberetning godkjennes med de innkomne bemerkninger Halden_SK_Årsberetning_for_2020.pdf
5 Behandle regnskap, balanse og revisjonsberetning  Forslag til vedtak: Regnskapet for 2020 og dekning av underskudd godkjennes. 
6

Behandle forslag 

 

a) Forslag om renovering av tak på Høiås

b) Forslag om renovering av Alfheimveien 30

7 Fastsette medlemskontingent og aktivitetsavgift

Forslag til vedtak: Ingen endring i medlemskontingent eller aktivitetsavgift for året 2021.

Kontingentene vil etter forslaget være: Barn kr. 250,- og Voksne kr. 450,-
Aktivitetsavgift vil etter forslaget være:
Kr. 1500,- For aktive juniorer (17 – 20) år med individuell oppfølging og med støtte ved deltakelse i konkurranser.
Kr. 1000,- For aktive ungdommer 13 – 20 år som deltar i løp som er helt eller delvis støttet, dvs. der klubben betaler startavgift.
kr. 500,- Barn under 13 år som får dekket startavgift og Øvrige medlemmer. 
kr. 300,-  Aktive pensjonister (+67 år) som benytter seg av Høiås anleggene.
Gjeldende kontingenter og avgifter
8 Vedta budsjett 2021  Forslag til vedtak:  Årsmøtet vedtar forslag til budsjett med følgende fullmakt: Styret gis fullmakt til å foreta nødvendige omdisponeringer og inngå avtaler innenfor budsjettets rammer. Budsjett_2021_Halden_Skiklubb.pdf 
9 Behandle lagets organisasjonsplan Forslag til vedtak: Organisasjonsplan for Halden Skiklubb vedtas. Styret gis i oppdrag for å foreta en organisasjonsevaluering som adresserer både nedgangen i aktive medlemmer og mulighetene for å oppnå kjønnsbalanse i alle styrer og utvalg i henhold til lovene. 
10

Valg

Valg av tillitsvalgte.
Valgkomiteens_innstilling_2021.pdf