Årsmøte 2023 - Vendula æret med Grottaprisen

Årsmøtet i Halden SK ble avholdt i går kveld på Høiås. Etter møtet ble det delt ut Grottapris til Vendula Haldin og Kynningsrudstipender til Alina Niggeli og Hermann Lien Backstrøm. Aktivumstipendet ble delt mellom Elena Roos, Svetlana Mironova, Riccardo Scalet og Håvard Wedege.

Årsmøte2023 Vendula1 

Årsmøte2023 Hermann1

Selve årsmøtet foregikk i en god tone, men velbegrunna innlegg, skarpe replikker og beslutninger som alle samlet seg bak. Dagsorden ble brutt opp med blomsteroverrekkelse til ledere, instruktører og trenere bak Rekrutteringsrisen, og blomster til noen av de som har gjort litt ut over eget verv eller påtatt seg store oppgaver.

Snaut 30 deltagere var til stede på Høiås. Årsberetningen ble godkjent inkludert en rekke korreksjon. Regnskapet ble godkjent, gjeldende Handligsplan ble forlenget inntil vi er ferdige med utarbeidelse av en ny og medlemskontingent og aktivitetsavgift ble vedtatt uendret - det vil si at det ikke har vært noen prisstigning siden 2018!

Kveldens debatt kom rundt budsjettet - hvor diskusjonen både var innom nye inntekter og utgifter som burde ha vært tatt inn, diskusjon om hvilket detaljnivå som skal vises, betraktninger rundt risiko og usikkerhet og det arbeidet gruppene har gjort i forkant med å utarbeide budsjett. Enden på diskusjonen var at inntekstsiden ble økt med 100 000 kr og utgiftsbudsjettet for O-gruppa ble økt med 100 000 kr for bedre å kunne møte behov innen toppidretten.

Ny organisasjonsplan ble deretter vedtatt. Dette innebar at Sponsorgruppa igjen blir et utvalg og at O-gruppa fikk flere utvalg under seg. Deretter var det valg. Bjørn Axel og Heidi ble gjenvalgt til hovedstyret, mens Claus og Tor Ragnar sitter ihvertfall et år til. Det var ingen kandidat til sekretær - så hvis et medlem finner lyst til å bli med - gi beskjed. I O-gruppa fortsatter Anja som leder og i Hytte- og anleggstyret fortsetter Bård. I UFO tok Hilde Bekkevard over ansvaret som leder. I KAG og Barneidrettstyret er det mange medlemmer, men ingen som tok ledervervet. 

Alle sakspapirer ligger tilgjengelig her.

Som leder takker jeg for fornyet tillit - og ser frem til et år med fokus på trening, gode arrangement, turer, samhold og resultater.