Årsmøte Halden Skiklubb 2023

hsk logo

Det innkalles herved (23.01.2022) til årsmøte i Halden Skiklubb onsdag 15. februar 2022 kl.1830.

Møtet avholdes på Høiås. 

Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må sendes klubbens leder på e-post adresse: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. senest onsdag 2 februar 2022

Årsmøtedokumentene gjøres tilgjengelig her fortløpende.

Saksliste er iht. klubbens lover. Etter møtet blir det diverse utdelinger (Kynningsrudstipendet, Aktivumstipendet og Grottaprisen).og bevertning.

Sak   Tittel Innhold Dokumenter/Link 
1 Godkjenne stemmeberettigede    
2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsordenen
Møtet blir innkalt pr nyhetssak på Hjemmeside og Annonse i HA 
Sakslista er som angitt her.
Forretningsorden (pdf)
3 Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
Forslag på dirigent: ...
Forslag på refrent: ...
Forslag til å undertegne: ...
 
4 Behandle årsberetninger fra styret og grupper Forslag til vedtak: Årsberetning godkjennes med de innkomne bemerkninger

Halden_SK_Årsberetning_for_2022.pdf 

(lastet opp 02.02.2023)

5 Behandle regnskap, balanse og revisjonsberetning  Forslag til vedtak: Regnskapet for 2021 og dekning av underskudd godkjennes. 
6

Behandle forslag 

 

a) Halden SK sin handlingsplan for 2020-2022 forlenges inntil et medlemsmøte vedtar en ny handlingsplan.

Begrunnelse: Arbeidet med å utvikle ny handlingsplan har tatt lengre tid enn forutsett og vil fortsette etter årsmøtet.

7 Fastsette medlemskontingent og aktivitetsavgift

Forslag til vedtak: Ingen endring i medlemskontingent eller aktivitetsavgift for året 2022.

Kontingentene vil etter forslaget være: Barn kr. 250,- og Voksne kr. 450,-
Aktivitetsavgift vil etter forslaget være:
Kr. 1500,- For aktive juniorer (17 – 20) år med individuell oppfølging og med støtte ved deltakelse i konkurranser.
Kr. 1000,- For aktive ungdommer 13 – 20 år som deltar i løp som er helt eller delvis støttet, dvs. der klubben betaler startavgift.
kr. 500,- Barn under 13 år som får dekket startavgift og Øvrige medlemmer. 
kr. 300,-  Aktive pensjonister (+67 år) som benytter seg av Høiås anleggene.
Gjeldende kontingenter og avgifter
8 Vedta budsjett 2023 Forslag til vedtak:  Årsmøtet vedtar forslag til budsjett med følgende fullmakt: Styret gis fullmakt til å foreta nødvendige omdisponeringer og inngå avtaler innenfor budsjettets rammer.

Budsjett forslag 2023

(lastet opp 02.02.2023)

9 Behandle lagets organisasjonsplan Forslag til vedtak: Hovedstyrets forslag til Organisasjonsplan for Halden Skiklubb vedtas.  
(lastet opp 02.02.2023)
10

Valg

Valg og oppnevning av tillitsvalgte.
Valg av ny valgkomite

HSK_Valg_2023.pdf 

(lastet opp 14.02.2023)