Årsmøte 2024 - mye applaus og heder

 

Gudmund

Årsmøtet i Halden SK ble gjennomført i kveld på Høiås med 35 stemmeberretigede medlememr til stede.

Til tross for fyldig saksliste med mange forslag (se egen artikkel: Årsmøte 14. februar 2024 (haldensk.no)) så forløp møtet uten store diskusjoner, ingen voteringer og mye applaus.

Etter behandling av årsrapport, regnskap og kontrollkomiteen sin beretning ble applandert igjennom, tok årsmøtet ei pause for å dele ut heder og ære:

  • Vidar, Jon Steinar, Jens Erik, Thor, Jon Ole, Ingvild og Hans Erik ble takket for jobben med Grenserittet
  • Øyvind H. ble takket for sitt kart og løypearbeid
  • Morten D. som sammen med medlemmer i Gimle IF har jobbet med skiltprosjektet, med et ønske om å fullføre arbeidet Espen Glomsrød startet
  • Monica for innsatsen med ny draktavtale
  • Leif for arbeidet på og rundt Høiås
  • Geir og Irene for innsatsen i o-gruppa
  • og en takk til Bård og Tor-Ragnar for innsatsen i Hovedstyret.
  • Aktivumstipendene ble delt ut til Ines Berger og Kynningsrudstipendet ble tildelt Inès Berger og Henrik Julian Fontes Aarbu.
  • Aktivumstipendet ble tildelt Guilhem Elias, Sigrid Schmitt Gran og Lasse Grøn
  • Grottaprisen ble tildelt Gudmund Jenssen.

Etter prisene ble medlemskontingenten forhøyet med 50kr, aktivitetsavgifta justert for juniorer og nye retningslinjer for dekning av startkontingent vedtatt. Viktigste endringen at vi nå dekker løp både i Sverige og Norge for de aktuelle kategoriene av løpere. Ny handlingsplan ble også vedtatt uten spørsmål - da denne har vært grundig behandlet gjennom året. Forsalgene mht flis i lysløype og ledlys ble avvist, mens utbedring av Stangås løypa ble oversendt til de som planlegger løypedugnad. Til slutt ble det gjennomført valg. Valgkomiteen hadde igjen fått en rekke JA og gjort en god jobb. De berget også valget av ny valgkomite ved at Karianne Bjugan sporty tok gjenvalg. Nye personer i hovedstyret er  Magne Dæhlie som økonomiansvarlig og Geir Løchen som styremedlem. Ny leder av Hytte og anleggstyret er Mats Haldin. Jeg, Bjørn Axel, ble gjenvalgt som leder og takker for tilliten. Uten den store innsatsen blant mange i klubben ville det ikke vært så lett å ta et år til.

PS: Infosider etc her på nett oppdateres etterhvert med riktige navn osv ... også det gjøres på dugnad ;-)

Vidar og Jens Erik Morten  Leif  Monica  Tor Ragnar  Bård  Aktivum  Bjaxel