Årsmøte 14. februar 2024

hsk logo

Det innkalles herved til årsmøte i Halden Skiklubb onsdag 14. februar 2024 kl.1830.

Møtet avholdes på Høiås. 

Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må sendes klubbens leder på e-post adresse: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. senest onsdag 31. januar

Årsmøtedokumentene gjøres tilgjengelig her fortløpende. (artikkel oppadtert 13.02)

Saksliste er iht. klubbens lover. Etter møtet blir det diverse utdelinger (Kynningsrudstipendet, Aktivumstipendet og Grottaprisen).og bevertning.

Sak   Tittel Innhold Dokumenter/Link 
1 Godkjenne stemmeberettigede    
2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsordenen
Møtet blir innkalt pr nyhetssak på Hjemmeside og Annonse i HA 16. januar
Sakslista er som angitt her.

Forretningsorden.pdf

(sist oppdatert 23.01.2024)

3 Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
Forslag på dirigent: ...
Forslag på refrent: ...
Forslag til å undertegne: ...
 
4 Behandle årsberetninger fra styret og grupper Forslag til vedtak: Årsberetning for 2023 godkjennes med de innkomne bemerkninger

Halden_SK_Årsberetning_for_2023.pdf

(sist oppdatert 07.02.2024)

5 Behandle regnskap, balanse og revisjonsberetning  Forslag til vedtak: Regnskapet for 2023 godkjennes. 
(sist oppdatert 14.02.2024)
6

Behandle forslag 

 

a) Ny handlingsplan for Halden SK for 2024-2029

Forslag til vedtak: Handlingsplan vedtas

Begrunnelse: Gjeldende Handlingsplan (2017-2023) vedtatt i 2017 ble forlenget ut 2023. I løpet av 2023 er det avholdt flere arbeidsmøter i regi av gruppene og et medlemsmøte for å komme frem til en ny handlingsplan.  Alle medlemmer har vært invitert til å ta del i prosessen og alle innspill er blitt behandlet på medlemsmøte og av hovedstyret.

b) Forslag vedrørende lysløypa fra Bjørn Brække

c) Forslag vedrørende dekning av startkontingenter fra O-gruppa

Handlingsdokument_Halden_Skiklubb_2024-2029

(sist oppdatert 19.01.2024)

Forslag_årsmøte_2024_Brække.pdf

Forslag_til_årsmøte_2024_i_HSK_O-gruppa.pdf

(sist oppdatert 05.02.2024)

7 Fastsette medlemskontingent og aktivitetsavgift

Her er link til Gjeldende kontingenter og avgifter

a) Forslag til vedtak:medlemskontingent for året 2024 økes med 50 kroner. Medlemskontingentene vil etter forslaget være: Barn kr. 300,- og Voksne kr. 500,-

Begrunnelse: Prisprisstigning siden kontingenten sist ble endret i 2018. Økt medlemskontingent betyr ca kr. 30.000 mer i inntekter pr år.
 
b) Forslag til vedtak. Aktivtivitesavgift endres for juniorer (17-20 år) som 
  • Norske juniorer reduseres fra 1500 til 1000
  • Utenlandske juniorer reduseres fra 1500 til 500,-
Begrunnelse: Norske juniorer bør ha samme som ungdom. Utenlandske juniorer behandles som utenlandske seniorer. Reduserte aktvitetsavgifter betyr ca kr. 7.000,- mindre i inntekter.
Aktivitetsavgift vil etter forslaget være:
Kr. 1000,- For aktive ungdommer og juniorer 13 – 20 år som deltar i løp som er helt eller delvis støttet, dvs. der klubben betaler startavgift.
kr. 500,- Barn under 13 år som får dekket startavgift, utenlanske aktive løpere og øvrige aktive medlemmer. 
kr. 300,-  Aktive pensjonister (+67 år) som benytter seg av Høiås anleggene.
Støttemedlemmer betaler ikke aktivitetsavgift
(sist oppdatert 19.01.2024)
8 Vedta budsjett 2024 Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar forslag til budsjett med følgende fullmakt: Styret gis fullmakt til å foreta nødvendige omdisponeringer og inngå avtaler innenfor budsjettets rammer.

Budsjett_2024

(sist oppdatert 19.01.2024)

9 Behandle lagets organisasjonsplan

Forslag til vedtak: Hovedstyrets forslag til Organisasjonsplan for Halden Skiklubb vedtas.  

Begrunnelse: Gjeldene organisasjonskart vedtatt på årsmøtet i 2023: Organisasjonskart har fungert bra.

(sist oppdatert 19.01.2024)
10

Valg

Valg og oppnevning av tillitsvalgte.
Valg av ny valgkomite

Valgkomiteens innstilling

 (sist oppdatert 11.02.2024)