Høiåsrittet: GPS-tracking og resultater

Ca 50 ryttere vil få tilbud om å kjøre med GPS-er fra Loggator under Høiåsrittet. Publikum kan dermed følge med på hvor syklistene er til en hver tid, samt at deltagerne kan se en "replay" av rittet i etterkant.

 

Liste over hvem som får tilbud om GPS er tilgjengelig ved startnummerutdelingen. (Dette er et frivillig tilbud.)

Følg rytterne på Loggator.com

Resultater fra rittet publiseres på Topptid.no