Resultater og historikk

2017

Sammenlagtresultater senior (oppd. 10.07.2017)

Sammenlagtresultater ungdom

Resultater Høiåsrittet

Resultater Bergrittet

Resultater Ormtjernrittet

Resultater Marker Sparebankrittet

2016

Sammenlagtresultater senior

Sammenlagtresultater ungdom

Resultater Høiåsrittet

Resultater Bergrittet

Resultater Ormtjernrittet

Resultater Marker Sparebankrittet

2015

Seeding Grenserittet
Alle som har deltatt i minst 3 ritt kan seedes til Grenserittet. Tiden som Grenserittet bruk regnes ut på følgende måte:

 • Best mulige seedingstid er snittiden av de 4 rittenes vinnertidene
 • Det er beregnet hvor mange prosent deltagerenes tider er i forhold til vinnertiden i de ulike rittene.  I tillegg er det etter beste evne lagt inn en utgjevningsfaktor for at ikke enkelte ritt skal telle mer enn andre.
 • Snittet av de 3 beste/lavest prosentene blir ganget med best mulige seedingstid for å finne den enkeltes seedingstid.
 • Se forøvrig regneark under:

xlsxSeedinggrunnlag Grenserittet 2015

xlsxSammenlagt tid og poeng - kvinner

xlsxSammenlagt tid og poeng - menn

xlsxSammenlagt tid og poeng - ungdom menn

Resultater Aremarkrittet

Resultater Ormtjernrittet

Resultater Berg Rema 1000-rittet

Resultater Høiåsrittet

 

2014

xlsxSammenlagtresultater

xlsxSeedinggrunnlag Grenserittet 2014.xlsx

Resultater Høiåsrittet
Resultater Ormtjernrittet
Resultater Berg Rema 1000 rittet
Resultater Marker Sparebankrittet


2013

xlsSammenlagtresultater tider (oppd. 19/6)

xlsSammenlagtresultater poeng (oppd. 19/6)

Seeding Grenserittet
Alle som har deltatt i minst 3 ritt kan seedes til Grenserittet. Tiden som Grenserittet bruk regnes ut på følgende måte:

 • Best mulige seedingstid er snittiden av de 4 rittenes vinnertidene
 • Det er beregnet hvor mange prosent deltagerenes tider er i forhold til vinnertiden i de ulike rittene. I 2013 er det lagt inn en utgjevningsfaktor for at ikke enkelte ritt skal telle mer enn andre.
 • Snittet av de 3 beste/lavest prosentene blir ganget med best mulige seedingstid for å finne den enkeltes seedingstid.
 • Se forøvrig regneark under:

xlsSeedinggrunnlag Grenserittet

Resultater Høiåsrittet
Resultater Ormtjernrittet
xlsxResultater Berg Rema 1000-rittet
xlsResultater Aremarkrittet

2012

Seeding Grenserittet
Alle som har deltatt i minst 3 ritt kan seedes til Grenserittet. Tiden som Grenserittet bruk regnes ut på følgende måte:

 • Best mulige seedingstid er snittiden av de 4 rittenes vinnertidene
 • Det er beregnet hvor mange prosent deltagerenes tider er i forhold til vinnertiden i de ulike rittene
 • Snittet av de 3 beste/lavest prosentene blir ganget med best mulige seedingstid for å finne den enkeltes seedingstid.
 • Se forøvrig regneark under:

 Seedingberegning

 

 Sammenlagtresultater tider (rev1)
 Sammenlagtresultater poeng (rev1)

Resultater Aremarkrittet

Resultater Berg Rema 1000-rittet (v2)

Resultater Ormtjernrittet (v2)

 Resultater Høiåsrittet
 Resultater Høiåsrittet 6 - 12 år

2011

html Adelskalender (oppdatert 18/5-2011)

Sammenlagtresultater tider
 Sammenlagresultater poeng

 Resultater Aremarkrittet
 Resultater REMA 1000-rittet Berg IL
 Resultater Ormtjernrittet
 Resultater Høiasrittet

2010

xls HA-karusellen sammenlagt (oppdatert 25/6)
xls HA-karusellen sammenlagttider (oppdatert 30/5)
xls HA-karusellen sammenlagt klubblag (oppdatert 30/5)

Resultater Høiåsrittet
Resultater REMA 1000-rittet (oppdatert 24/5)
Resultater Ormtjernrittet (som pdf) (oppdatert 27/5)
Resultater Ormtjernrittet (som excel) (oppdatert 27/5)
Bilder Ormtjernrittet
Resultater Aremarkrittet (oppdatert 1/6)