Tur- og grunnierkart Berg, Rokke Syverstad

 

Målestokk: 1:15 000
Ekvidistanse: 5m
Utgitt: 2003
Synfaring/revidering: Morten Dalby 2001-03
Digitalisert: Morten Dalby 2001-03
Kartinformasjon: Kartet innholder innsamlende navn og eiendomsgrenser.

Baksiden av kartet gir informasjon:

  • Fornminner i Berg og Rokke
  • Skogen i Halden
  • Jordbruks- og kulturlandskapet
  • Forslag til turer
Bidragsytere: Freddy Fagerholt, Øyvind Torp, Erling Fosser
  Tur og grunneierkart Berg-Rokke-Syverstad