Tur- og løypekart Høiåsmarka

Målestokk: 1:15000
Ekvidistanse: 5m
Utgitt: mai 2005
Synfaring/revidering: Morten Dalby 2004-05
Rentegning og redigering: Morten Dalby 2004-05
Terrenginformasjon: Kartet inneholder mange innsamlede navn og de merkede løypene.

Tekstsiden bak på kartet gir historiske opplysninger om løypenettet i marka, GimleIF, Halden SK, Herrebrøden og Herrebrødenfjella samt utdrag fra Friluftsloven.

  Turkart Hoiasmarka