1: Syverstadvannet

Målestokk: 1:10000 og 1:15000
Ekvidistanse: 5m
Utgitt: 2004, første gang 1976 Gimle IF
Synfaring/revidering: Morten Dalby
Digitalisert: Morten Dalby 2004
Ny revidering: Marcus Millegård 2012 og østre del av Leif Roger Hultgreen 2014.
Kartbase: Syverstad-Tobroåsen-Berg-Strupe
Tidligere løp: WMOC 2003 og Norwegian Spring 2004 og 2014
Terrenginformasjon: Variert område med få myrer. Hovedsakelig furuskog. Vestre og nordvestre del svært detaljrik og krevende, mens østre er slakere og rundere. Moderat kupering med god løpbarhet.
  01 Syverstadvannet