1: Syverstadvannet

Målestokk: 1:10000 og 1:15000
Ekvidistanse: 5m
Utgitt: 2022
Synfaring: Jussi Silvennoinen 2020-2022
Digitalisert: Jussi Silvennoinen
Kartbase: Syverstadvannet
Tidligere kart: Første gang i 1976 av Gimle IF. Nytt kart tegnet av Morten Dalby for HSK til WMOC i 2003.
Tidligere løp: WMOC 2003 og Norwegian Spring 2004 og 2014. Halden O-Meeting 2022.
Terrenginformasjon: Variert område med få myrer. Hovedsakelig furuskog. Vestre og nordvestre del svært detaljrik og krevende, mens østre er slakere og rundere. Moderat kupering med god løpbarhet.
  01 Syverstadvannet01 Syverstadvannet 2