20: Høiås-Kjølen

Målestokk: 1:10 000
Ekvidistanse: 5m
Utgitt: 2004/2017
Revidering: Morten Dalby 2004, Tiago Aires 2017
Digitalisering: Morten Dalby, Tiago Aires
Kartbase: Høiåsmarka-Ryggerød
Tidligere løp: Vårspretten 1964,-67,-78,-82,-87,-94,-99. NM 1965.
Terrenginformasjon: For det meste lettløpte fururabber med mange myrer. I nordøst innslag av mer kupert terreng og granskog. Tungløpt på ettersommeren og høsten pga høy lyng og gress.
  20 Hoias Kjolen