2: Røsnesåsen

Målestokk: 1:10000 og 1:15000
Ekvidistanse: 5m
Utgitt: 2020
Synfaring: Yngve Skogstad 2020
Digitalisert: Yngve Skogstad 2020
Kartbase: Røsnesåsen
Tidligere løp: Vårspretten 1988 og 1993. Norwegian Spring 2008.
Terrenginformasjon: Detaljrikt og krevende terreng. Noe stier og veier. Bratt og detaljrik skråli mot vest. I øst mindre detaljer og noe mer hogst av forskjellig alder.
 

02 Tommeras102 Røsnesåsen 2