10: Kjeøya

Målestokk: 1:5 000
Ekvidistanse: 5m
Utgitt: 2008
Synfaring/revidering: Morten Dalby 2008
Digitalisert: Morten Dalby 2008
Kartbase: Svinesund-Isebakke-Svalerød
Tidligere løp:  
Terrenginformasjon: Kupert og detaljrikt terreng. En del stier. Fint turområde.
   10 Kjeoya