7: Lommetjern

Målestokk: 1:15 000
Ekvidistanse: 5m
Utgitt: 2000, første gang 1983
Synfaring/revidering: Yngvar Nilsen, Eirik Nordbrøden og Per H. Krøger, 1983
Morten Dalby 2000
Digitalisert: Astrid Bjørnerød og Morten Dalby 2000
Kartbase: Rokke-Velund
Tidligere løp: Vårspretten 1983,-95 og 2000. Åpen Nordisk landskamp 1987.
Terrenginformasjon: For det meste åpen lettløpt furuskog, men også tettere partier og noe hogst. Flere ulike terrengtyper med krav til ulike o-teknikker. En større ås med detaljert skråli, et større meget vanskelig grønt område og flatere og diffuse partier.
  07 Lommetjern