Samleoversikt aktiviteter

Halden Skiklubb har flere aktivitetstilbud tilgjengelig for både aktive, mosjonister og familier på tur. Her er noen av de:

Husk retningslinjene med hensyn til antall personer, og vis hensyn med å holde avstand til andre!

Kontaktpersoner: haldensk.no/klubb/kontaktadresser

19: Høiås-Asak

Målestokk: 1:10 000
Ekvidistanse: 5m
Utgitt: 2013
Synfaring/revidering: Harald Lundhaug 2013
Digitalisert: Harald Lundhaug 2013
Kartbase: Høiåsmarka-Ryggerød
Tidligere løp: Vårspretten 1964,-67,-78,-82,-87,-94,-99. NM 1965
Terrenginformasjon: For det meste åpen lettløpt furuskog med mange myer. Småkupert, detaljrikt og lettløpt terreng. Tyngre på ettersommeren pga høyt gress i myrene. Litt mer variert terreng i søndre del, en del gran- og blandingsskog.
 

19 Hias-Asak1

19 Hias-Asak2