19: Høiås-Asak

Målestokk: 1:10000
Ekvidistanse: 5m
Utgitt: 2013, deler revidert 2021
Synfaring/revidering: Harald Lundhaug 2013, Yngve Skogstad 2021
Digitalisert: Harald Lundhaug 2013
Kartbase: Høiåsmarka-Ryggerød
Tidligere løp: Vårspretten 1964,-67,-78,-82,-87,-94,-99. NM 1965
Terrenginformasjon: For det meste åpen lettløpt furuskog med mange myer. Småkupert, detaljrikt og lettløpt terreng. Tyngre på ettersommeren pga høyt gress i myrene. Litt mer variert terreng i søndre del, en del gran- og blandingsskog.
 

19 Hias-Asak1

19 Hias-Asak2