16: Strupeskogen

Målestokk: 1:10 000
Ekvidistanse: 5m
Utgitt: 2015, 2001, 1974
Synfaring/revidering: Tiago Aires og Raquel Costa 2015
Digitalisert: Tiago Aires og Raquel Costa 2015
Kartbase: Syverstad-Tobroåsen-Berg-Strupe
Tidligere løp: Vårspretten 1975, Modell Event WMOC2003
Terrenginformasjon: For det meste småkupert og åpen lettløpt furuskog, men også tettere partier. Ganske mye hogst. Flere skrålier med stor høyde forskjell. En del stier nærmest bebyggelsen.
  16 Strupeskogen