3: Akselås

Målestokk: 1:10 000 og 1:15 000
Ekvidistanse: 5m
Utgitt: 2012, tidligere kart fra 80-tallet utgitt av Sarpsborg OL
Synfaring/revidering: Morten Dalby 2012
Digitalisert: Morten Dalby 2012
Ny revidering:  
Kartbase: Akselås
Tidligere løp: Norwegian Spring 2012. Solrenningen 1979. Testløp til landskamp 1977.
Terrenginformasjon: Største delen av terrenget er nærmest urørt med åpen furuskog og god sikt og god løpbarhet. De søndre delene har innslag av kulturlandskap og noe mer skogsdrift.
 

 03 Akselas1

03 Akselas2