21: Høiås III

Målestokk: 1:15 000
Ekvidistanse: 5m
Utgitt: 1978
Revidering: Yngvar Nilsen, Arnt Edvin Andersen
Digitalisering: Morten Dalby, Thormod Paulsen
Kartbase: Høiåsmarka-Ryggerød
Revidering: En liten del ved Mørkbukta er revidert i 2017 av Tiago Aires.
Tidligere løp: VM testløp 1978.
Terrenginformasjon: Østre del av Høiåsmarka. For det meste lettløpte fururabber med mange myrer. En lang skråli i øst og også skråli i sør ned mot Femsjøen. Mer varierende vegetasjon i skråliene, og en del hogst. Tungløpt på ettersommeren og høsten pga høy lyng og gress.
 

 21 Hoias III

21 Høiås III Mørk