23: Lindtjern

Målestokk: 1:10 000 og 1:15 000
Ekvidistanse: 2,5m
Utgitt: 1990, første gang 1971
Synfaring/revidering: Bård Andersen, Yngvar Nilsen
Digitalisert: Tormod Paulsen og Morten Dalby 2002
Ny revidering: Morten Dalby, Øyvind Helgerud ca. 5km2 av 2002
Kartbase: Håkaby-Lindtjern-Skolleborg
Tidligere løp: Vårpretten 1971,-73,-74,-86 og -90. World Cup 1986.
Terrenginformasjon:

Åpen og meget lettløpt furuskog uten stier. Småkupert og detaljrikt med mange myrer. Spesielt fint tidlig på våren, på ettersommeren mye høyt gress i myrene.

  23 Lindtjern