27: Fredriksten Festning (sprint)

Målestokk: 1:4000
Ekvidistanse: 2m
Utgitt 2015. Oppdatert til ISSprOM2019 i 2019. Revidert 2021.
Synfaring/revidering: Morten Dalby, Morten Berglia 2015. Matthieu Puech 2019. Håkon Raadal Bjørlo 2021.
Digitalisert: Morten Dalby, Morten Berglia 2015. Matthieu Puech 2019.
Kartbase: Halden Sentrum/Festningen (sprintnorm)
Tidligere løp:

Vårpretten 1972, -84 og 2002. Flere 1. og siste etapper i Grenskuriren, Millitært VM 1978 og O-festivalen 1991.

Worldcup sprintstafett 2015. Østfoldsprinten 2017, 2020. Veteranmesterskapet 2021.

Terrenginformasjon: Festningsområde med mange spesielle detaljer. Åpen og halvåpne områder med mange veier og stier. Store høydeforskjeller ned mot byen.
 

27 Festningen 1

27 Festningen 2

27 Fredriksten Festning 127 Fredriksten Festning 2