32: Hisåsen

Målestokk: 1:10 000
Ekvidistanse: 5m
Utgitt: 2015
Synfaring/revidering: Helge Gisholt, Morten Dalby 2015
Digitalisert: Helge Gisholt, Morten Dalby 2015
Kartbase: Buer-Hisåsen-Langbråten
Tidligere løp: Model Event til Worldcup 2015
Terrenginformasjon: For det meste åpen furuskog.
   32 Hisasen