6: De Tre Furuer

Målestokk: 1:10 000
Ekvidistanse: 5m
Utgitt: 1998, første gang 1972
Synfaring/revidering: Yngvar Nilsen, Bård E. Andersen, 1972
Lars Ole Klavestad 1998
Digitalisert: Lars Ole Klavestad 1998
Kartbase: Syverstad-Tobroåsen-Berg-Strupe
Tidligere løp: Vårstafetten 1998
Terrenginformasjon: Blandingsskog med tettere partier og mye hogst. Småkupert og lite stier.
  06 De Tre Furuer